Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / (0555) 834 88 24

Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa Hizmet Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet/Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi, emlaksayfam.com ‘a üye olmak için işbu sözleşmede yer alan şartlar ile kurallara kabul eden ‘ÜYE’ Bireysel/Kurumsal arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Web Sitesi: www.emlaksayfam.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan emlaksayfam.com’un hizmetlerinin ve üyelik sözleşmesinin sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı: emlaksayfam.com sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye: emlaksayfam.com’a üye olan ve ilgili site dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kişiler veya Kurumlar”.

Üyelik: “Üye” olmak isteyen “Kişiler veya Kurumların”, emlaksayfam.com üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin emlaksayfam.com tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin emlaksayfam.com tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Emlaksayfam.com gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

Hizmet/Üyelik Sözleşmesi: Sitede yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Hizmet/Üyelik Sözleşmesi’ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen ve yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

Emlaksayfa.com içerisinde Üye’nin işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla emlaksayfam.com tarafından sunulan uygulamalardır. Emlaksayfam.com içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar emlaksayfam.com’dan üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik (ilan bilgisi ve görseller): Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel ve açıklamalar.

Üye Paneli Ekranı: Üye’nin emlaksayfam.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece üyeler tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre, profil resim ve iletişim ile erişilebilen sadece üyelere ait sayfa.

Hizmet/Üyelik Şartları

Emlaksayfam’a üye olabilmek için reşit (18 yaşını doldurmak) olmak ve emlaksayfam tarafından işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

1. Emlaksayfam herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmadan derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliklerine tek taraflı olarak son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Emlaksayfam’ın belirttiği kurallara aykırı bir harekette ve üyenin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Emlaksayfam’a üyelerin belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile sitedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

1. Üyelerin, Emlaksayfam üyelik hesabına girişte kullandıkları e-posta adresi ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen üyelerin kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya Emlaksayfam’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üyeler (bireysel ve kurumsal) sorumludur.

2. Üyelerin (bireysel ve kurumsal) dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Emlaksayfam üzerinde yayımlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Emlaksayfam üyeler tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayımlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

3. Emlaksayfam.com’un yazılı onayı olmadan işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4. Üye (bireysel ve kurumsal) hukuka uygun amaçlarla Emlaksayfam.com üzerinde işlem yapabilir, yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  Üye, Emlaksayfam.com’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek ve dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel, video klipleri, dosyaları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka bir yere aktarmayacağını veya bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. İş bu Hizmet/Üyelik Sözleşmesine hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Emlaksayfam.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5. Emlaksayfam.com, Hizmet/Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

6. Emlaksayfam.com tarafından sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Emlaksayfam.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Emlaksayfam.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

7. Emlaksayfa.com kendi kontrolünde olmayan satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler ziyaretçiler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle emlaksayfam.com tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişileri desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Emlaksayfam.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen diğer siteler veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Emlaksayfam.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Hizmet/Üyelik Sözleşmesi Değişiklikleri

Emlaksayfam.com tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi’ni uygun göreceği herhangi bir zamanda kendi sitesine yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Hizmet/Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Emlaksayfam.com’un yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Bireysel/Kurumsal Üyeliğin Emlaksayfam Tarafından İptal Edilmesi Halleri

1. Bireysel ve Kurumsal üyelerinin, fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin Emlaksayfam.com’un Hizmet/Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal veya bireysel üyeliği Emlaksayfa.com  belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.

3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde Emlaksayfam.com 2 iş günü (iki iş günü) içerisinde yatırılması müsaadesi verilmesi. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.

 

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0555) 834 88 24

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.